Подршка Европске уније Правосудној академији

Пројектне активности

Пројекат је конципиран тако да одговара потребама техничке стручности како би одговорио на изазове који произилазе из обавезе да се у потпуности спроведе Европска конвенција о људским правима, као и из процеса преговoра о приступању ЕУ.
Циљ пројекта је да се пружи подршка и унапреде образовне активности и нове структуре у оквиру Правосудне академије и тиме допринесе успостављању доследног правосудног система у Републици Србији.

Пројектне активности и резултати:

Резултат 1: Олакшан приступ судској пракси Европског суда за људска права са циљем да се унапреди и уједначи судска пракса у судовима Републике Србије, као и да се усклади са ЕУ стандардима.

Резултат 2: Унапређене образовне активности Правосудне академије у циљу јачања ефикасности и делотворности правосудних обука.

Резултат 3: Унапређено функционисање нових структура у оквиру нових надлежности Правосудне академије.

Projektne aktivnosti